شعار سال
شنبه 23 تیر 1403
1 – مراجعه به مرکز مربوطه و ارائه مدارک زیر :
 • فرم تکمیل شده تمدید پروانه تاسیس با قید کدپستی و منطقه شهرداری آموزشگاه
 • اصل پروانه تاسیس
 • فیش هزینه تمدید پروانه تاسیس طبق جدول شماره 3
(شماره حساب پرداخت فیش : حساب سیبا 2171871353006 بانک ملی شعبه پارک بهمن به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور)
 
 • فیش هزینه ابطال تمبر دارائی به مبلغ 50000 ریال
 • عکس 3*4 دو قطعه
 • فرم تکمیل شده برنامه و ساعت کار آموزشگاه در هر یک از حرفه ها به تفکیک و در صورت داشتن ماده 14به تفکیک خواهران و برداران
  • تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر با مهر مشاور املاک دارای کد رهگیری ( باقید این عنوان که ملک جهت آموزشگاه اجاره داده شده است ) ویژه موسسینی که تقاضای تغییر مکان دارند
  • تائیدیه مثبت اداره اماکن جهت فعالیت آموزشی ( در صورت منفی بودن تائیدیه اماکن ، شروع دوره امکان پذیر نمی باشد. ) ویژه موسسینی که تقاضای تغییر مکان دارند

 

 • در صورت تغییر مکان آموزشگاه تائیدیه بازرسی و اداره اماکن از محل و تجهیزات در آدرس جدید
 • در صورت تغییر پلاک توسط شهرداری بطور مکتوب به مرکز مربوطه اعلام گردد

 

 • تصویر کارت ملی موسس
 • رفع موارد گزارش بازرسی های قبلی در صورت داشتن اخطار
 • معرفی مدیر واجد شرایط بانضام قرارداد جدید و در صورت داشتن ماده 14معرفی مدیر جنس مخالف
 • تکمیل فرم عناوین دوره ها بر اساس آخرین استاندارد

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین